Tjenester

Brannprosjektering

Brannrådgiveren AS kan tilby brannprosjektering og uavhengig kontroll av byggverk i alle tiltaksklasser.

Våre branningeniører har lang erfaring med brannprosjektering for offentlige og private tiltakshavere, i alt fra store komplekse byggverk til mindre avgrensede tiltak. 

Vi har et løsningsorientert fokus og et brennende ønske om å bistå våre kunder i å finne fleksible og sikre løsninger som er tilpasset ønsket bruk og design 

Brannteknisk rådgivning

Våre ingeniører har lang erfaring med å bistå både arkitekter, entreprenører og tiltakshavere fra skissestadiet til drift. 

Vi har detaljkunnskap og bred erfaring med å bistå øvrige detaljprosjekterende fag i å finne fleksible og sikre løsninger. 

Brannteknisk tilstandsanalyser

Vi gjennomfører branntekniske tilstandsanalyser for å kartlegge om ditt byggverk er oppført iht. gjeldende regelverk. 

Dersom det er aktuelt dokumenterer vi avvik, og bistår i å finne alternative løsninger som sikrer at ditt byggverk oppnår nødvendig sikkerhetsnivå.  

Uavhengig kontroll brann

Brannrådgiveren AS kan tilby uavhengig kontroll brannprosjektering av alle byggverk i alle tiltaksklasser.

Brannfaglig ressurs i tidligfase

Brannrådgiveren AS har mye erfaring med brannteknisk bistand i forbindelse med detaljregulering.

Brannteknisk kontroll utførelse

Brannrådgiveren AS kan tilby bistand til entreprenør eller byggherre som ønsker kontroll utførelse av brannsikkerhet. 

Branndokumentasjon

Brannrådgiveren AS kan hjelpe eier/bruker med utarbeidelse av branndokumentasjon for å dokumentere hvordan brannsikkerheten ivaretas i bruksfasen.

Rømningsplaner

Brannrådgiveren AS kan bistå med utarbeidelse av rømningsplaner som er et krav om for alle bygg i risikoklasse 5 og 6 samt arbeidsbygninger oppført iht. TEK 10 eller nyere regelverk. 

Brannteknisk kontroll detaljprosjektering

Brannrådgiveren AS kan bistå entreprenører med kontroll av brannteknisk detaljprosjektering. Det vil si kontroll av hvordan brannsikkerheten blir detaljprosjektert av øvrige fag.